KULLANIM KOŞULLARI

1. PORTAL KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI
1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL" ı kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu “PORTAL” da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL” ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.2. Bu “PORTAL” ın sahibi AMASYA  SATILIK MÜZİK ALETLERİ  (Bundan böyle kısaca "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" olarak anılacaktır)’ dır. “PORTAL” da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen SATILIK MÜZİK ALETLERİ  tarafından sağlanmaktadır.
1.3. Bu “PORTAL”’ da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" "KULLANICI" ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL” da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 25/02/2015  tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL” ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi" nin de ayrılmaz bir parçasıdır.
 
2. TANIMLAR
2.1. SİTE : "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.Binbirsite.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
2.2. KULLANICI : “PORTAL” a ve/veya "SATILIK MÜZİK ALETLERİ"  çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3. LİNK : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL” a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK : “PORTAL” dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.5. Binbirsite ARAYÜZÜ : Başta "ÜYE" ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "Binbirsite VERİTABANI" ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
2.6. SATILIK MÜZİK ALETLERİ VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
2.7. ÜYE : "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE" lik sürecini tamamlayarak; "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE" lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".
2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “PORTAL” dahilinde "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE" nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", "ÜYE SÖZLEŞMESİ" ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE" nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.
 
3. SATILIK MÜZİK ALETLERİ HİZMETLERİ
3.1. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", "ÜYE" ler tarafından "SATILIK MÜZİK ALETLERİ VERİTABANI" na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "SATILIK MÜZİK ALETLERİ VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" ne ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE" lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE" lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.
3.3. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE" lerine “PORTAL” içerisinde "KULLANICILAR" ın "ÜYE" lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.4. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", "ÜYE" lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE" ler tarafından “PORTAL” üzerinden "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE" lerinin hizmetine sunmaktadır.
3.5. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", "ÜYE" lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI" ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.6. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in yetkisi dahilindedir. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.
 
4. SATILIK MÜZİK ALETLERİ PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR" ın ve "ÜYE" lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2. “PORTAL”, "ÜYE" ler tarafından "SATILIK MÜZİK ALETLERİ VERİTABANI" na yüklenen "İÇERİK" lerin "KULLANICI" lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", "KULLANICI" lar tarafından görüntülenen "İÇERİK" lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK" ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE" ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK" lerden dolayı "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler tarafından "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
4.6. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.7. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK" leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.8. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından yapabilir. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE" ye aittir.
4.9. "KULLANICI" lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4.12. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ", “PORTAL”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE" ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME" leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.13. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "SATILIK MÜZİK ALETLERİ VERİTABANI" ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "SATILIK MÜZİK ALETLERİ VERİTABANI" ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak SATILIK MÜZİK ALETLERİ tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "SATILIK MÜZİK ALETLERİ” in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.15. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ ARAYÜZÜ" nün "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
4.16. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK" in "SATILIK MÜZİK ALETLERİ” in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "SATILIK MÜZİK ALETLERİ” sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.17. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
4.18. "SATILIK MÜZİK ALETLERİ VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen SATILIK MÜZİK ALETLERİ’ in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
 
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL” ın (sınırlı olmamak kaydıyla "SATILIK MÜZİK ALETLERİ VERİTABANI", "SATILIK MÜZİK ALETLERİ ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""SATILIK MÜZİK ALETLERİ" e ait ve/veya "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI" lar, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" hizmetlerini, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" bilgilerini ve ""SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "SATILIK MÜZİK ALETLERİ"; "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" hizmetleri, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" bilgileri, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" telif haklarına tabi çalışmaları, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" ticari markaları, "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 
6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
"SATILIK MÜZİK ALETLERİ", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “PORTAL” da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SATILIK MÜZİK ALETLER  işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME” sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "SATILIK MÜZİK ALETLER" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
 
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" "SATILIK MÜZİK ALETLERİ" tarafından “PORTAL” içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL” ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ""SATILIK MÜZİK ALETLERİ", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

satilikmuzikaletleri.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir.
Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından satilikmuzikaletleri.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.